Info

 
 

Mine og dine grenser

Uke Sex har hvert år et nytt temamateriell i tillegg til grunnmateriell.

Temamaterialet for 2013 har tittelen "Mine og dine grenser" og handler om grensesetting, seksuelle krenkelser og overgrep.

Se i menyfeltet til venstre for mer informasjon om grenser og ulike seksuelle krenkelser.