Prosjekt

 
 

Intro

Dette prosjektet handler om temaet familie. 

I arbeidet med prosjektet skal dere undersøke hva en familie er, og hvilke ulike måter man kan være en familie på. I den siste delen av prosjektet skal dere undersøke hvordan mediene kan skape debatt om normer for familieliv. 

Dere skal lage en artikkel og en avisforside til den fiktive avisen «Uke 6 - Familieavisen» - som tar opp historier, nyheter og problematikk rundt temaet familie. 

Lykke til med prosjektet.

Lær mer om emnet

I dag er det mange forskjellige måter å være en familie på. Slik har det ikke alltid vært. For bare 50 år siden bestod de fleste familier av en mor, en far og deres barn, men i dag kan en familie være sammensatt på mange ulike måter.

1) Gå på oppdagelse i Sexikon.
     Les om forskjellige begreper som er knyttet opp til temaet familie.
2) Gjennomfør quiz om familie.

Skriv ned om det er noe dere lure på, noe som er overraskende.

Snakk deretter om hvilke spennende eller viktige historier, nyheter og problematikk rundt temaet familie, som det kunne være interessant å skrive en artikkel om til «Uke 6 - Familieavisen».

Undersøkelse

Søk på Internett etter mer informasjon om et valgt emne som dere synes det kunne være interessant å skrive en artikkel om i «Uke 6 - Familieavisen».

En god artikkel svarer på hvem, hva, hvor, hvorfor og når. Undersøk for eksempel:

-          Hva sier loven?

-          Finnes der tall og statistikk som styrker dere historie?

-          Hva synes de forskjellige politiske partiene om dette emnet?

-          Har media skrevet noe om dette emnet?

-          Hvor kan man søke hjelp og informasjon?

-          Finn noen historier som omhandler personer og deres familie(r).

Bruk det dere finner i undersøkelsene deres til å skrive artikkelen.

Gode tips

1) En iøynefallende tittel som kort oppsummere hva artikkelen handler om. Her gjelder det å være kreativ, slik at du fanger leserens oppmerksomhet – men pass på at tittelen ikke blir for lang!

2) Innledningen forteller kort hva artikkelen handler om. I innledningen skal dere fange leserens interesse slik at hun/han blir nysgjerrig, og leser videre. Innledningen bør ikke være for lang, og den bør ha sammenheng med hoveddelen.

3) Hoveddelen skal i grove trekk gi mye informasjon med kortest mulig tekst. Svar på hvem, hva, hvor, hvorfor og når.

4) Bruk av relevante bilder som passer inn med det du skriver om, kan også fange leserens interesse.

Presentasjon

Dere skal presentere en artikkel og en avisforside for klassen. Fortell hvorfor dere har valgt å skrive om dette emnet i artikkelen.

Artikler og avisforsider kan også sendes til uke6@uke6.no