Prosjekt

 
 

Intro

Dette prosjektet handler om grenser og seksuell trakassering blant barn og unge. I arbeidet med prosjektet skal dere undersøke hva seksuell trakassering er, og om det er noen utfordringer med seksuell trakassering på deres skole. I den siste delen av prosjektet skal dere utvikle en handlingsplan for hvordan dere kan forebygge og håndtere seksuell trakassering ved deres skole.

Emnet

Les om seksuelle krenkelser og seksuell trakassering i Sexikon. Dere kan også finne mer informasjon om under Guider og Guiden «Mine og dine grenser».

Snakk deretter om hvordan et fellesskap kan påvirkes av at noen går over andres kroppslige grenser og av måten man snakker til og om hverandre på. Noter tre viktige grunner til at seksuell trakassering og seksuelle krenkelser blant unge bør forebygges.

Lær mer om emnet

Søk på Internett etter mer informasjon om seksuelle krenkelser og seksuell trakassering. Lag en liste med eksempler på forskjellige former for seksuelle krenkelser som unge kan utsettes for. Dere kan finne mer informasjon på guiderwww.ung.no og www.seksuelltrakassering.no

Les deretter i Sexikon om de seksuelle rettighetene. Undersøk hvilke seksuelle rettigheter som overskrides hvis man utsettes for de forskjellige formene for seksuelle krenkelser som dere har på listen.

Undersøkelse

Undersøk om det foregår seksuell trakassering på deres skole, og i hvilket omfang. Lag en anonym spørreundersøkelse blant forskjellige klasser på skolen, der dere spør elevene om de har opplevd de forskjellige formene for seksuelle krenkelser. For eksempel: "Blir hore brukt som skjellsord i din klasse?" "Har du opplevd at du selv eller noen i klassen er blitt befølt på bryster eller rumpe". Snakk med læreren om hvordan dere bør utarbeide spørsmålene, og hvordan dere sikrer at alle deltakere kan være anonyme.

Legg sammen resultatene og regn ut prosenter for hvor mange av de spurte elevene som har vært utsatt for de forskjellige formene for seksuelle krenkelser.

Gjør noe!

Utarbeid en handlingsplan for hvordan dere kan håndtere og forebygge seksuell trakassering og seksuelle krenkelser på deres skole.

Handlingsplanen bør bestå av tre elementer:

Situasjon: Beskriv situasjonen for seksuelle trakassering og krenkelser på deres skole. Skriv fem utsagn om hva undersøkelsen deres har vist om omfanget av seksuelle trakassering/krenkelser på skolen.

Visjon: Beskriv hvilke visjoner dere har når det gjelder seksuell trakassering og seksuelle krenkelser på deres skole. Det vil si hvordan det bør være, og hvilke elementer i beskrivelsen deres av situasjonen som dere gjerne vil forandre. Eksempelvis "at ingen får krenket sine seksuelle rettigheter" eller "at ingen bruker diskriminerende ord". Skriv visjonen som en liste med punkter.

Tiltak: Kom med konkrete forslag til hva dere mener skal til for å endre situasjonen og gjøre visjonen til virkelighet. For eksempel: Hva dere selv kan gjøre, hva den enkelte klasse kan gjøre, hva elevrådet kan gjøre, hva lærerne og skoleledelsen kan gjøre og hva foreldrene kan gjøre.

Presentasjon

Snakk med læreren om hvem dere i første omgang bør presentere handlingsplanen deres for. Dere kan for eksempel presentere den for elevrådet, skolens ledelse eller skolestyret. Vurder deretter hvilken form presentasjonen skal ha for den valgte målgruppen. Dere kan for eksempel skrive et brev, forberede en tale eller lage en PowerPoint-presentasjon.

Lag presentasjonen og avtal når dere skal presentere den for målgruppen. Foreslå gjerne en konkret aktivitet som dere selv vil sette i gang. For eksempel å holde et allmøte om seksuelle krenkelser og grenser for alle elever, lage plakater som viser "god atferd" på skolen eller skrive en artikkel til foreldreutvalget om undersøkelsen og handlingsplanen deres.

Dere kan også sende handlingsplanen på e-post til uke6@uke6.no. Vi kan videreformidle den til Utdanningsdirektoratet som kan bruke planen til inspirasjon i sitt videre arbeide.

Merk e-posten «Handlingsplan Seksuell trakassering» og skriv om dere ønsker å være anonyme eller ikke.