Prosjekt

 
 

Intro

Dette prosjektet handler om seksuelt overførbare infeksjoner (soi). Prosjektet består av fire oppgaver som skal utføres i den rekkefølgen som er beskrevet her.

Oppgave 1: Her skal dere lese om seksuelt overførbare infeksjoner for å lære mer om emnet.

Oppgave 2: Her skal dere undersøke og finne svar på forskjellige spørsmål om seksuelt overførbare infeksjoner og om hvor utbredt soi er blant unge. Dere kan også selv finne på spørsmål om soi som dere gjerne vil undersøke.

Oppgave3: Her skal dere utvikle en handlingsplan med forslag til hvordan vi kan forebygge at unge blir smittet med en seksuelt overførbar infeksjon.

Oppgave 4: Her skal dere utarbeide en presentasjon av handlingsplanen deres og presentere den for klassen.

Lykke til med prosjektet.

Emnet

Les om seksuelt overførbare infeksjoner i Sexikon.

Skriv ned alle de seksuelt overførbare infeksjonene dere kjenner til.

Undersøkelse

Velg en seksuelt overførbar infeksjon som dere vil arbeide videre med. Undersøk følgende:

  • Hvilke konsekvenser har det å bli smittet av denne seksuelt overførbare infeksjonen?
  • Hvor utbredt er denne seksuelt overførbare infeksjonen blant unge i Norge?
  • Hvem har særlig stor risiko for å bli smittet?
  • Lag selv 2–3 flere spørsmål som dere vil undersøke.

Bruk for eksempel Sexikon og www.sexogsamfunn.no

Gjør noe!

Utarbeid en handlingsplan for hvordan vi i Norge kan forebygge smitte av denne seksuelt overførbare infeksjoner blant unge.

Handlingsplanen bør bestå av tre elementer:

Situasjon: Skriv fire utsagn om det dere vet om situasjonen i Norge for hver enkelt seksuelt overførbare infeksjon. For eksempel hvor utbredt den er, om noen grupper er mer utsatt enn andre, om det er flere eller færre tilfeller av smitte nå enn før osv.

Visjon: Beskriv 2–3 visjoner for hvordan dere synes situasjonen bør endres. Eksempelvis at antallet smittede halveres i løpet av to år, eller at unge som oftest blir smittet har lett adgang til prevensjon.

Tiltak: Kom med konkrete forslag til hva som må til for å endre situasjonen og gjøre visjonen til virkelighet. For eksempel: Ideer til hvordan man kan opplyse unge om hvordan de beskytter seg mot den aktuelle seksuelt overførbare infeksjonen, og/eller hvordan unge kan sikres lett adgang til rådgivning og prevensjon.

Presentasjon

Forbered en presentasjon av handlingsplanen deres. Dere kan for eksempel utarbeide en webpresentasjon, en film der en av dere intervjues om handlingsplanen, eller dere kan lage en avisforside ved hjelp av denne side.

Presenter produktet deres for klassen og snakk med resten av klassen om hva dere som unge kan gjøre for å påvirke beslutningstakerne (f.eks. lokalpolitikere og stortingspolitikere) til å iverksette noen av de tiltakene dere har kommet med i handlingsplanen deres.

Dere kan også sende handlingsplanen på e-post til uke6@uke6.no. Vi kan videreformidle den til Helsedirektoratet, som kan bruke planen til inspirasjon i sitt videre arbeide. 
Merk e-posten «Handlingsplan SOI» og skriv om dere ønsker å være anonyme eller ikke.