Quiz

Poeng: 0
1/12

Familier

 
 • Riktig!

  I en detaljert inndeling, arbeider Statistisk sentralbyrå med 25 forskjellige familietyper. Statistisk sentralbyrås definisjon av en familie er at en familie består av en eller flere personer som bor i samme bolig og som er knyttet til hverandre enten som foreldre og barn eller som par. En familie kan høyst bestå av to påfølgende generasjoner og kun ett par.

  Feil!

  I en detaljert inndeling, arbeider Statistisk sentralbyrå med 25 forskjellige familietyper. Statistisk sentralbyrås definisjon av en familie er at en familie består av en eller flere personer som bor i samme bolig og som er knyttet til hverandre enten som foreldre og barn eller som par. En familie kan høyst bestå av to påfølgende generasjoner og kun ett par.
   
  • 5
     
  • 18
     
  • 25
     
  Neste

  Hvor mange familietyper finnes det i Norge ifølge Statistisk sentralbyrå?

  • 5
  • 18
  • 25
 • Riktig!

  Gjennomsnittsalder for førstegangsfødende var i 2013 28,6 år for kvinner. Menn var i gjennomsnitt 31,3 år når de fikk sitt første barn. I Norge blir kvinner eldre og eldre, før de får sitt første barn.

  Feil!

  Gjennomsnittsalder for førstegangsfødende var i 2013 28,6 år for kvinner. Menn var i gjennomsnitt 31,3 år når de fikk sitt første barn. I Norge blir kvinner eldre og eldre, før de får sitt første barn.
   
  • 25 år
     
  • 29 år
     
  • 31 år
     
  Neste

  Hvilken alder har norske kvinner i gjennomsnitt, når de føder sitt første barn?

  • 25 år
  • 29 år
  • 31 år
 • Riktig!

  277 250 barn bodde ikke sammen med begge foreldrene i 2013. Dette svarer til at 25 % av alle barn i Norge i alderen 0-17 år, ikke bor med begge foreldrene. I alt bodde det 1 109 000 barn (0-17år) i Norge i 2013.

  Feil!

  277 250 barn bodde ikke sammen med begge foreldrene i 2013. Dette svarer til at 25 % av alle barn i Norge i alderen 0-17 år, ikke bor med begge foreldrene. I alt bodde det 1 109 000 barn (0-17år) i Norge i 2013.
   
  • Det samme: 830 000 barn
     
  • Halvparten: 415.000 barn
     
  • Under halvparten
     
  Neste

  I 2013 var det 830 000 barn i Norge i alderen 0-17 år som bodde sammen med begge foreldrene. Hvor mange barn i Norge bor ikke sammen med begge foreldrene?

  • Det samme: 830 000 barn
  • Halvparten: 415.000 barn
  • Under halvparten
 • Riktig!

  Kun to voksne kan dele foreldreansvaret for et barn i Norge, men det behøver ikke å være den biologiske mor og far. Felles foreldreansvar betyr at to voksne sammen tar alle viktige beslutninger om barna.

  Feil!

  Kun to voksne kan dele foreldreansvaret for et barn i Norge, men det behøver ikke å være den biologiske mor og far. Felles foreldreansvar betyr at to voksne sammen tar alle viktige beslutninger om barna.
   
  • Kun 2, og det skal være den biologiske mor og far.
     
  • Kun 2, men det behøver ikke å være den biologiske mor og far.
     
  • Det er ikke et maksimalt antall.
     
  Neste

  Hvor mange mennesker kan dele foreldreansvaret for et barn i Norge?

  • Kun 2, og det skal være den biologiske mor og far.
  • Kun 2, men det behøver ikke å være den biologiske mor og far.
  • Det er ikke et maksimalt antall.
 • Riktig!

  Barn født etter assistert befruktning har ved fylte 18 år rett til å få opplysninger om sæddonors identitet. I Norge kan menn være sæddonor når de er fylt 18 år. Donoren må gi skriftlig samtykke til at sæden kan brukes til befruktning, og at hans identitet registreres i donorregisteret, altså at han ikke er anonym.

  Feil!

  Barn født etter assistert befruktning har ved fylte 18 år rett til å få opplysninger om sæddonors identitet. I Norge kan menn være sæddonor når de er fylt 18 år. Donoren må gi skriftlig samtykke til at sæden kan brukes til befruktning, og at hans identitet registreres i donorregisteret, altså at han ikke er anonym.
   
  • Barnet får samme etternavn som sæddonoren.
     
  • Barnet kan, når det fyller 18 år, få opplyst identitet på sæddonoren.
     
  • Barn kan bare få vite identiteten til sæddonor, dersom sæddonoren selv ønsker det.
     
  Neste

  Noen barn blir født ved hjelp av donorsæd. I Norge er det ikke mulig for en sæddonor å være anonym. Hva tror dere det innebærer?

  • Barnet får samme etternavn som sæddonoren.
  • Barnet kan, når det fyller 18 år, få opplyst identitet på sæddonoren.
  • Barn kan bare få vite identiteten til sæddonor, dersom sæddonoren selv ønsker det.
 • Riktig!

  I Den norske kirke kan ekteskap bare inngås mellom en kvinne og en mann. Ekteskapsloven fra 2009 likestiller homofile/lesbiske ektepar med heterofile ektepar. Så alle par som har giftet seg borgerlig er velkommen i kirken for å be om forbønn for samlivet, også par med samme kjønn.

  Feil!

  I Den norske kirke kan ekteskap bare inngås mellom en kvinne og en mann. Ekteskapsloven fra 2009 likestiller homofile/lesbiske ektepar med heterofile ektepar. Så alle par som har giftet seg borgerlig er velkommen i kirken for å be om forbønn for samlivet, også par med samme kjønn.
   
  • Kun en mann og en kvinne kan gifte seg i Den norske kirken.
     
  • En mann og en kvinne, to kvinner eller to menn kan gifte seg i Den norske kirken.
     
  • En mann og en kvinne eller to kvinner kan gifte seg i Den norske kirken.
     
  Neste

  Hvem kan gifte seg i Den norske kirken?

  • Kun en mann og en kvinne kan gifte seg i Den norske kirken.
  • En mann og en kvinne, to kvinner eller to menn kan gifte seg i Den norske kirken.
  • En mann og en kvinne eller to kvinner kan gifte seg i Den norske kirken.
 • Riktig!

  I Norge er innsetting av egne egg tillatt, men eggdonasjon og innsetting av egg i en annen kvinnes kropp, er ikke tillatt.

  Feil!

  I Norge er innsetting av egne egg tillatt, men eggdonasjon og innsetting av egg i en annen kvinnes kropp, er ikke tillatt.
   
  • Nei, det er ikke tillatt i Norge.
     
  • Ja, det kan hun.
     
  • Ja, det kan hun, men bare anonymt.
     
  Neste

  Kan en kvinne i Norge donere egg til andre?

  • Nei, det er ikke tillatt i Norge.
  • Ja, det kan hun.
  • Ja, det kan hun, men bare anonymt.
 • Riktig!

  Omkring 40 % av alle inngåtte ekteskaper blir over tid oppløst ved skilsmisse, hvilket svarer til omkring 10.000 skilsmisser pr. år.

  Feil!

  Omkring 40 % av alle inngåtte ekteskaper blir over tid oppløst ved skilsmisse, hvilket svarer til omkring 10.000 skilsmisser pr. år.
   
  • 20 %
     
  • 40 %
     
  • 60 %
     
  Neste

  Hvor mange ektepar blir skilt i Norge?

  • 20 %
  • 40 %
  • 60 %
 • Riktig!

  80 % av norske barn i alderen 0-17år bor sammen med søsken. Av disse bor: 84 % med bare helsøsken 9 % med bare halvsøsken 7 % med ulike kombinasjoner av hel-, halv- og stesøsken.

  Feil!

  80 % av norske barn i alderen 0-17år bor sammen med søsken. Av disse bor: 84 % med bare helsøsken 9 % med bare halvsøsken 7 % med ulike kombinasjoner av hel-, halv- og stesøsken.
   
  • 60 %
     
  • 80 %
     
  • 100 %
     
  Neste

  Hvor mange barn i alder 0-17 år bor sammen med søsken?

  • 60 %
  • 80 %
  • 100 %
 • Riktig!

  En regnbuefamilie er en fellesbetegnelse for mange ulike familiesammensetninger, hvor en eller begge foreldre er LHBT (lesbisk, homofil, bifil eller transperson).

  Feil!

  En regnbuefamilie er en fellesbetegnelse for mange ulike familiesammensetninger, hvor en eller begge foreldre er LHBT (lesbisk, homofil, bifil eller transperson).
   
  • En familie som består av en mann og en kvinne med hver sine og felles barn.
     
  • En regnbuefamilie kan være ulike familiesammensetninger, med lesbiske, bifile og homofile foreldre.
     
  • En familie der enten moren eller faren bor i utlandet.
     
  Neste

  Hva er en regnbuefamilie?

  • En familie som består av en mann og en kvinne med hver sine og felles barn.
  • En regnbuefamilie kan være ulike familiesammensetninger, med lesbiske, bifile og homofile foreldre.
  • En familie der enten moren eller faren bor i utlandet.
 • Riktig!

  I norsk lov er det ingen forbud mot at enslige eller homofile ektepar får lov til å adoptere, men man må tilfredsstille regelverket både i Norge og i barnets hjemland. For å bli godkjent til adopsjon skal man gjennom en ofte lang vurderings- og søknadsprosess. For enslige og samkjønnede par er mulighetene noe redusert når det gjelder å adoptere fra andre land, da mange land ikke godkjenner denne gruppen søkere.

  Feil!

  I norsk lov er det ingen forbud mot at enslige eller homofile ektepar får lov til å adoptere, men man må tilfredsstille regelverket både i Norge og i barnets hjemland. For å bli godkjent til adopsjon skal man gjennom en ofte lang vurderings- og søknadsprosess. For enslige og samkjønnede par er mulighetene noe redusert når det gjelder å adoptere fra andre land, da mange land ikke godkjenner denne gruppen søkere.
   
  • Ja, alle kan søke om å få adoptere, uansett om de er i parforhold eller ikke, og uavhengig av kjønn og seksualitet.
     
  • Ja, men bare en mann og en kvinne i et parforhold.
     
  • Ja, men bare en mann og en kvinne i et parforhold og single kvinner.
     
  Neste

  Kan alle som ønsker, få adoptere et barn i Norge?

  • Ja, alle kan søke om å få adoptere, uansett om de er i parforhold eller ikke, og uavhengig av kjønn og seksualitet.
  • Ja, men bare en mann og en kvinne i et parforhold.
  • Ja, men bare en mann og en kvinne i et parforhold og single kvinner.
 • Riktig!

  Det er de voksne som har foreldreansvaret over et barn og som har rett til å bestemme hvor barnet skal bo. Hvis foreldre flytter fra hverandre skal de i følge Barneloven i Norge, høre på hva barnet har å si og ønsker.

  Feil!

  Det er de voksne som har foreldreansvaret over et barn og som har rett til å bestemme hvor barnet skal bo. Hvis foreldre flytter fra hverandre skal de i følge Barneloven i Norge, høre på hva barnet har å si og ønsker.
   
  • Alle barn har rett til utdanning.
     
  • Barn har rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter.
     
  • Alle barn har rett til selv å bestemme hvor de skal bo, hvis foreldrene ikke bor sammen.
     
  Neste

  Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden, og sier noe om hvordan alle barn i verden skal ha det. Hvilket utsagn tror dere ikke står i barnekonvensjonen?

  • Alle barn har rett til utdanning.
  • Barn har rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter.
  • Alle barn har rett til selv å bestemme hvor de skal bo, hvis foreldrene ikke bor sammen.
 • Quizen er ferdig.

  Du kan se resultatet ditt øverst til høyre

  Gå tilbake til quiz-oversikten