Quiz

Poeng: 0
1/10

Seksuelle rettigheter

 
 • Riktig!

  Alle jenter/kvinner over 16 år kan selv velge om de ønsker abort frem til uke 12 av graviditeten. Unge under 16 år må ha tillatelse fra foreldrene for å kunne ta abort. Unge kvinner som har gode grunner til ikke å fortelle foreldre om graviditet/abort kan søke om tillatelse til abort uten at foreldrene vet om det. Det kan du snakke med fastlegen om.

  Feil!

  Alle jenter/kvinner over 16 år kan selv velge om de ønsker abort frem til uke 12 av graviditeten. Unge under 16 år må ha tillatelse fra foreldrene for å kunne ta abort. Unge kvinner som har gode grunner til ikke å fortelle foreldre om graviditet/abort kan søke om tillatelse til abort uten at foreldrene vet om det. Det kan du snakke med fastlegen om.
   
  • Ja
     
  • Nei
     
  • Ja, men bare hvis de har fylt 16 år
     
  Neste

  Har unge kvinner rett til selv å bestemme om de vil ta abort i Norge?

  • Ja
  • Nei
  • Ja, men bare hvis de har fylt 16 år
 • Riktig!

  Unge har rett til selv å velge hvem de vil være kjærester med eller gifte seg med. Hvis du er under 18 år og gjerne vil gifte deg, må du ha tillatelse fra foreldre/foresatte og fra fylkesmannen. I Norge er tvangsekteskap – det vil si et ekteskap der den ene eller begge parter tvinges til ekteskap mot sin vilje – forbudt.

  Feil!

  Unge har rett til selv å velge hvem de vil være kjærester med eller gifte seg med. Hvis du er under 18 år og gjerne vil gifte deg, må du ha tillatelse fra foreldre/foresatte og fra fylkesmannen. I Norge er tvangsekteskap – det vil si et ekteskap der den ene eller begge parter tvinges til ekteskap mot sin vilje – forbudt.
   
  • Ja, alltid
     
  • Ja, men bare hvis vi har fylt 18
     
  • Nei
     
  Neste

  Har alle i Norge selv rett til å velge hvem man skal gifte seg med?

  • Ja, alltid
  • Ja, men bare hvis vi har fylt 18
  • Nei
 • Riktig!

  Barnekonvensjonen er en internasjonal traktat som forteller hvilke rettigheter barn har. Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Norge har underskrevet barnekonvensjonen. De seksuelle rettighetene er blant annet formulert med utgangspunkt i barnekonvensjonen.

  Feil!

  Barnekonvensjonen er en internasjonal traktat som forteller hvilke rettigheter barn har. Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Norge har underskrevet barnekonvensjonen. De seksuelle rettighetene er blant annet formulert med utgangspunkt i barnekonvensjonen.
   
  • En norsk lov som sikrer alle barn rettigheter
     
  • En traktat med retningslinjer for hvordan barn og unge bør behandles
     
  • Et internasjonalt prosjekt som støtter barn i verdens fattigste områder
     
  Neste

  Hva er barnekonvensjonen?

  • En norsk lov som sikrer alle barn rettigheter
  • En traktat med retningslinjer for hvordan barn og unge bør behandles
  • Et internasjonalt prosjekt som støtter barn i verdens fattigste områder
 • Riktig!

  Unge har rett til selv å bestemme over sin egen kropp. Det betyr for eksempel at du har rett til å sette grenser for hvem som får røre ved kroppen din, og at du har rett til å bli beskyttet mot overgrep. Å bade naken i svømmehallen kan krenke andre, og det er derfor ikke tillatt. I Norge er det ingen lovfestet aldersgrense for tatovering, men de fleste studioene har en selvpålagt aldersgrense på 18 år.

  Feil!

  Unge har rett til selv å bestemme over sin egen kropp. Det betyr for eksempel at du har rett til å sette grenser for hvem som får røre ved kroppen din, og at du har rett til å bli beskyttet mot overgrep. Å bade naken i svømmehallen kan krenke andre, og det er derfor ikke tillatt. I Norge er det ingen lovfestet aldersgrense for tatovering, men de fleste studioene har en selvpålagt aldersgrense på 18 år.
   
  • At du selv kan bestemme om du vil ha en tatovering
     
  • At du selv kan bestemme om du vil bade naken i svømmehallen
     
  • At du selv kan bestemme hvem som kan røre ved kroppen din
     
  Neste

  Unge har rett til å bestemme over sin egen kropp. Hva betyr det?

  • At du selv kan bestemme om du vil ha en tatovering
  • At du selv kan bestemme om du vil bade naken i svømmehallen
  • At du selv kan bestemme hvem som kan røre ved kroppen din
 • Riktig!

  I Norge har alle unge rett til å utforske og leve ut sin seksualitet. Denne retten er en av de seksuelle rettighetene som er formulert på bakgrunn av barnekonvensjonen og menneskerettighetserklæringen. Med disse rettighetene kommer også plikter. Ingen har for eksempel lov til å leve ut sin seksualitet dersom dette innebærer at en ikke utviser respekt for eller krenker andre personers rettigheter. Norge har skrevet under på at staten vil sikre at alle barn og unge får oppfylt sine rettigheter.

  Feil!

  I Norge har alle unge rett til å utforske og leve ut sin seksualitet. Denne retten er en av de seksuelle rettighetene som er formulert på bakgrunn av barnekonvensjonen og menneskerettighetserklæringen. Med disse rettighetene kommer også plikter. Ingen har for eksempel lov til å leve ut sin seksualitet dersom dette innebærer at en ikke utviser respekt for eller krenker andre personers rettigheter. Norge har skrevet under på at staten vil sikre at alle barn og unge får oppfylt sine rettigheter.
   
  • Nei, man må være fylt 18 for å ha rettigheter som gjelder seksualitet
     
  • Nei, bare hvis man er norsk statsborger
     
  • Ja, i Norge har alle unge rett til å utforske og leve ut sin seksualitet
     
  Neste

  Har unge i Norge rett til å utforske og leve ut sin seksualitet?

  • Nei, man må være fylt 18 for å ha rettigheter som gjelder seksualitet
  • Nei, bare hvis man er norsk statsborger
  • Ja, i Norge har alle unge rett til å utforske og leve ut sin seksualitet
 • Riktig!

  Hatkriminalitet bør alltid meldes til politiet. I straffesaker ses det som en skjerpende omstendighet at et overfall eller lignende skjer på bakgrunn av etnisk opprinnelse, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, religion eller lignende. Det betyr at hatkriminalitet kan straffes hardere enn andre, lignende lovbrudd.

  Feil!

  Hatkriminalitet bør alltid meldes til politiet. I straffesaker ses det som en skjerpende omstendighet at et overfall eller lignende skjer på bakgrunn av etnisk opprinnelse, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, religion eller lignende. Det betyr at hatkriminalitet kan straffes hardere enn andre, lignende lovbrudd.
   
  • Vi kan slå eller på annen måte ta hevn
     
  • Vi kan melde det til politiet
     
  • Vi har ingen handlemuligheter
     
  Neste

  Hva kan vi gjøre, innenfor lovens rammer, hvis vi blir utsatt for hatkriminalitet? (Et voldelig overfall på personer fra minoritetsgrupper)

  • Vi kan slå eller på annen måte ta hevn
  • Vi kan melde det til politiet
  • Vi har ingen handlemuligheter
 • Riktig!

  Ifølge barnekonvensjonen har barn rett til privatliv. Derfor bør foreldre også respektere at barna har sitt eget sosiale liv på nettet og på mobiltelefonen. Foreldre har likevel også plikt til å beskytte barna sine. Hvis foreldrene har en begrunnet mistanke om at barnet deres står i fare for å bli utsatt for et overgrep, eller trenger støtte til å håndtere en kommunikasjon, kan det være nødvendig at foreldrene ser på barnas e-post eller mobil.

  Feil!

  Ifølge barnekonvensjonen har barn rett til privatliv. Derfor bør foreldre også respektere at barna har sitt eget sosiale liv på nettet og på mobiltelefonen. Foreldre har likevel også plikt til å beskytte barna sine. Hvis foreldrene har en begrunnet mistanke om at barnet deres står i fare for å bli utsatt for et overgrep, eller trenger støtte til å håndtere en kommunikasjon, kan det være nødvendig at foreldrene ser på barnas e-post eller mobil.
   
  • Ja, foreldre har alltid lov til å undersøke barnets mobil eller e-post uten barnets tillatelse
     
  • Ja, de kan gjerne undersøke uten barnets tillatelse, men bare hvis barnet vet at de gjør det
     
  • Ja, men bare hvis de har mistanke om at barnet er utsatt for noe ulovlig
     
  Neste

  Kan foreldre undersøke sitt barns mobil eller lese barnets e-post uten tillatelse fra barnet selv?

  • Ja, foreldre har alltid lov til å undersøke barnets mobil eller e-post uten barnets tillatelse
  • Ja, de kan gjerne undersøke uten barnets tillatelse, men bare hvis barnet vet at de gjør det
  • Ja, men bare hvis de har mistanke om at barnet er utsatt for noe ulovlig
 • Riktig!

  Noen rettigheter endrer seg når man går fra å være barn til å være tenåring. I Norge er for eksempel den seksuelle lavalder 16 år og den kriminelle lavalder 15 år. Det betyr at du kan straffes hvis du gjør noe ulovlig når du har fylt 15 år.

  Feil!

  Noen rettigheter endrer seg når man går fra å være barn til å være tenåring. I Norge er for eksempel den seksuelle lavalder 16 år og den kriminelle lavalder 15 år. Det betyr at du kan straffes hvis du gjør noe ulovlig når du har fylt 15 år.
   
  • Nei, de er de samme
     
  • Ja, tenåringer har de samme rettighetene som personer som har fylt 18 år
     
  • Ja, noen rettigheter endrer seg etter hvert som man blir eldre
     
  Neste

  Har tenåringer andre rettigheter enn barn?

  • Nei, de er de samme
  • Ja, tenåringer har de samme rettighetene som personer som har fylt 18 år
  • Ja, noen rettigheter endrer seg etter hvert som man blir eldre
 • Riktig!

  Ja, i Norge har barn og unge rett til å bli spurt til råds og bli hørt i spørsmål som angår deres egen helse. Det gjelder også seksuell helse.

  Feil!

  Ja, i Norge har barn og unge rett til å bli spurt til råds og bli hørt i spørsmål som angår deres egen helse. Det gjelder også seksuell helse.
   
  • Ja
     
  • Nei, det er foreldrene som bestemmer til barnet er 18 år
     
  • Ja, men ikke hvis det handler om seksuell helse
     
  Neste

  Har barn under 18 rett til medbestemmelse i spørsmål som angår deres egen helse?

  • Ja
  • Nei, det er foreldrene som bestemmer til barnet er 18 år
  • Ja, men ikke hvis det handler om seksuell helse
 • Riktig!

  Ja, men ikke et bestemt antall timer. Flere av kompetansemålene i læreplanene inneholder emner som inngår i undervisning om seksualitet, som for eksempel prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner, pubertet, grenser, familie og seksualitet. Det finnes ingen lov som sier noe om hvor mye seksualundervisning barn og unge har rett på, men skolen plikter å gi undervisningen i henhold til kompetansemål i læreplanene.

  Feil!

  Ja, men ikke et bestemt antall timer. Flere av kompetansemålene i læreplanene inneholder emner som inngår i undervisning om seksualitet, som for eksempel prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner, pubertet, grenser, familie og seksualitet. Det finnes ingen lov som sier noe om hvor mye seksualundervisning barn og unge har rett på, men skolen plikter å gi undervisningen i henhold til kompetansemål i læreplanene.
   
  • Ja, minst to timer i uken
     
  • Ja, men ikke et bestemt antall timer
     
  • Nei, det er opp til læreren å bestemme
     
  Neste

  Har barn og unge rett til undervisning om seksualitet i grunnskolen?

  • Ja, minst to timer i uken
  • Ja, men ikke et bestemt antall timer
  • Nei, det er opp til læreren å bestemme
 • Quizen er ferdig.

  Du kan se resultatet ditt øverst til høyre

  Gå tilbake til quiz-oversikten