Sexikon

Oppgaver

Abort

Abort betyr at en graviditet avbrytes. Ved selvbestemt abort velger den gravide selv å avbryte svangerskapet. Spontanabort betyr at graviditeten avbrytes av naturlige årsaker eller sykdom. Spontanaborter forekommer vanligvis i løpet av de tre første månedene av svangerskapet. 

Synonymer

Svangerskapsavbrudd

Hvem og hvordan

Inntil 12. uke av svangerskapet avgjør man selv om man vil avbryte svangerskapet. Det er ikke nødvendig å oppgi noen grunn for hvorfor man eventuelt ikke ønsker å fortsette svangerskapet.

Alle har rett til å få veiledning både før og etter utførelsen, enten på sykehuset eller hos annet helsepersonell. Det er gratis å utføre abort i Norge.

Har man bestemt seg for å ta abort kan man ta direkte kontakt med gynekologisk avdeling på det lokale sykehuset. På sykehuset skal man først til en forundersøkelse der det blant annet avklares når og hvordan inngrepet skal gjøres. Ved de største sykehusene tilbys i dag både kirurgisk og medikamentell abort (abortpille). Det vanligste i dag er medikamentell abort. Det er vanligvis ikke nødvendig med overnatting på sykehuset ved en abort før 12. uke. 

Ønskes abort etter graviditetens 12. uke må det søkes til en nemnd på sykehuset. I søknaden må det oppgis en grunn til at abort ønskes. Er den gravide under 16 år og ønsker å ta abort, skal foreldre eller verge få mulighet til å uttale seg om aborten. Er det spesielle grunner som gjør dette vanskelig, kan en motsette seg at foreldre/foresatte blir informert. Legen skal ta dette ønsket alvorlig og vurdere det opp mot de gravides forhold til foreldrene/vergen, og hvor moden og selvstendig vedkommende er.

Du kan lese mer om abort her.

 

Verdt å tenke over

Ikke alle opplever det som et problem å bestemme seg for å ta abort. For mange er en uønsket graviditet selve problemet, og muligheten for abort er løsningen på dette. For andre kan det være en vanskelig avgjørelse. For å være mest mulig sikker på det valget man tar, kan det være nyttig å snakke med noen. Mennesker man har tillit til kan være gode samtalepartnere. Man kan kontakte fastlegen, helsestasjonen, sykehuset, familierådgivningskontoret eller sosialkontoret for å få informasjon, rådgivning eller noen å snakke med. Det finnes også flere private organisasjoner som tilbyr gratis samtaler og rådgivning, bl.a. Amathea og Sex og Samfunn. Alle har taushetsplikt.

Visste du...

... at en spontanabort betyr at kroppen selv støter ut slimhinnen som egget har festet seg til. De første 12 ukene i en graviditet er risikoen for spontanabort størst. Dette er vanlig, ca. 1 av 3 graviditeter ender i spontanabort. Det betyr ikke at man er steril eller har vanskelig for å bli gravid. Mange venter med å fortelle at de er gravide til etter 12. uke på grunn av faren for spontanabort.

... at flere land i Europa, blant annet Irland og Malta, har lovgivning som forbyr selvbestemt abort.