Sexikon

Oppgaver

Adopsjon

Å adoptere vil si å bli foreldre til et barn en ikke selv har biologisk tilknytning til. Foreldre som adopterer et barn får foreldreansvaret over barnet, hvilket vil si at de har ansvaret for barnets trivsel og oppvekst. Stebarnsadopsjon betyr at en steforelder adopterer sin partners barn.

Hvem og hvordan

I norsk lov er det ikke noe forbud mot at enslige eller homofile ektepar får adoptere, men man må tilfredsstille regelverket både i Norge og i barnets hjemland. Rent praktisk er det begrensede muligheter for enslige og homofile par, fordi de fleste land som bortadopterer barn, kun tillater adopsjon av barn til heterofile par. Der er ganske få adopsjoner av norske barn.

Når man vil adoptere, skal man godkjennes som adoptivforeldre. Godkjenning er ofte en lang vurdering- og søknadsprosess som handler om at sikre adoptivbarnet gode sosiale vilkår.

Visste du…

... at det i 2013 ble gjennomført 382 adopsjoner i Norge?

... at det i Norge er flest utenlandsadopterte fra Kina?