Sexikon

Oppgaver

Aids

Aids er en forkortelse for "Acquired Immune Deficiency Syndrome" eller "ervervet immunsviktsyndrom" på norsk.

Hvem og hvordan

Aids er en diagnose man kun kan få hvis man er smittet med hiv-viruset. 

Det er altså ikke aids som smitter, men hiv. Se hiv for mer information om smitte.
Man får diagnosen aids når man er hiv-smittet og har fått konstateret minst én hiv-følgesykdom.

En av de vanligste følgesykdommene er lungebetennelse.

Verdt å vite

Man kan forsinke utviklingen av aids dersom man får behandling for hiv. Jo tidligere man begynner behandling, jo bedre. Behandlingen kan ikke fjerne hiv-viruset. 

Man får et lengre og bedre liv som hiv-positiv, med færre virkninger av hivsmitten hvis man blir testet kort tid etter smittetidspunktet.

Behandlingen består av en kombinasjon av tre eller flere typer medisiner, og kalles "kombinasjonsbehandling". Den har flere bivirkninger. 

Verdt å tenke over

I deler av verden med dårlig tilgang til hivmedisiner og behandling er det fremdeles mange barn og voksne som utvikler aids og dør av det.