Sexikon

Oppgaver

Bonusfamilie

En bonusfamilie er familie man ikke har biologiske bånd til.
Se også Familier, Kjernefamilie og Regnbuefamilie.

Synonymer

Stefamilie, utvidet familie, sammensatt familie, stjernefamilie.

Hvem og hvordan

Et eksempel på en bonusfamilie kan være hvis ens foreldre er skilt og en eller fler av foreldrene får nye partnere, som eventuelt har barn fra et tidligere forhold. 

 

 

Verdt å tenke over

 

Mange barn og unge i Norge vokser opp med en bonusfamilie. En av åtte barn (0-17 år) bor sammen med ste- og/eller halvsøsken.