Sexikon

Oppgaver

Medfar

Medfar brukes når to menn har barn sammen. Medfar har blitt et begrep på lik linje med medmor, men juridisk sett finnes ikke en slik betegnelse.

Hvem og hvordan

For at to menn juridisk sett skal bli foreldre sammen må den ikke-biologiske faren stebarnsadoptere. Det er slik to menn kan bli foreldre sammen gjennom surrogati.