Sexikon

Oppgaver

Medmor

Når to kvinner får barn sammen, gjennom assistert befruktning eller privat sæddonor, kan partneren som ikke føder barnet regnes som medmor fra fødselen av.

Hvem og hvordan

For å bli medmor må kvinnene enten være gift eller ha et stabilt samboerforhold, og de må ha levert inn søknad om medmorskap før fødselen. Medmor har samme juridiske rettigheter som fødemor.