Sexikon

Oppgaver

Normer

Normer kan beskrives som "uskrevne regler" som sier noe om hvordan noe eller noen "skal" eller "bør" være. Man kan også si at normer er det som oppfattes som "vanlig", "normalt" eller "passende". For eksempel er forventninger til hvordan en person skal oppføre seg ofte knyttet til normer.

 

Synonymer

Uskrevne regler, forventninger

Hvem og hvordan

Normer kan variere både med tid og sted. For eksempel var det andre normer i Norge for bare en generasjon tilbake. Normer varierer også fra samfunn til samfunn, og kan være forskjellige innad i ulike vennegrupper. Det vi dag oppfatter som «vanlig» vil sannsynligvis endre seg, og kan oppfattes som helt uvanlig andre steder i verden.

Verdt å vite

Samtidig kan det oppleves som om enkelte normer er umulige å endre. Det er viktig å være klar over at det er mulig å gjøre noe med normer man ikke liker, og med normer som kan være ekskluderende og begrensende for enkeltpersoner.

Visste du...

Normer og forventninger til kjønn, altså kjønnsroller, er et eksempel på normer som kan forandres.