Sexikon

Oppgaver

Omskjæring, gutt

Omskjæring av gutter vil si å fjerne forhuden på penis, helt eller delvis. Omskjæring av jenter kaller vi i Norge for kjønnslemlestelse og det er forbudt. Omskjæring av gutter er lovlig.

Hvem og hvordan

Omskjæring er en vanlig skikk i mange kulturer. I noen religioner anses det som en religiøs forpliktelse for menn å være omskåret. Omskjæringen utføres ofte mens gutten er liten, men det er ikke uvanlig at voksne menn fjerner forhuden på penis. Det kan være av hygienemessige og medisinske grunner, f.eks. hvis man har for trang forhud eller urinveisproblemer. I USA er ca. 60% av den mannlige befolkningen omskåret.

Visste du...

…at omtrent en fjerdedel av verdens mannlige befolkning er omskåret?