Info

 
 

Om sexfordeg.no og lærerveiledning

Sexfordeg.no er utviklet til bruk i skolens undervisning om seksualitet og henvender seg til elever på 7.-10. klassetrinn. Her kan elevene blant annet svare på quiz og andre oppgaver, spille læringsspill, se film, arbeide med prosjekter og kommunisere med jevnaldrende i Debatten. Undervisningsmateriellet er beregnet for unge, og de forskjellige elementene på nettstedet tar utgangspunkt i at problemstillinger, dilemmaer, følelser og tanker skal være relevante for dem. Alle elementene i undervisningsmateriellet er utviklet ut fra et læringsperspektiv og med henblikk på bruk i en skolesammenheng. Nettstedet er tilrettelagt slik at elevene kan arbeide både individuelt og i grupper.

Det finnes en veiledning til Uke 6 som beskriver elementene på nettstedet og hvordan de kan benyttes i undervisningen. Hent veiledningen her.

Enkelte elementer kan egne seg bedre for undervisningsmål på de eldste trinnene, men det er opp til underviser å velge hva elevene skal gjøre i felles klasseromsundervisning. Underviserens rolle vil vanligvis være å sette i gang elevenes arbeid med nettstedet, støtte elevene i arbeidet med oppgavene og å skape rammer for dialog om og oppsummering av elevenes arbeid med elementene på nettstedet.

Sexfordeg.no er utviklet som en del av Sex og Politikks undervisningskampanje Uke 6.