Info

 
 

Andre tips

Bakerst i det skriftlige materiellet er en oversikt over aktuell litteratur og linker. Under følger noen tips om aktuelle kortfilmer, spillefilmer og et metodehefte om ungdom, sex og internett. 

Kortfilmer:

Stand up! Irsk film om homofili og mobbing.

Link: http://www.youtube.com/watch?v=lrJxqvalFxM

 

Sex på kartan. Svensk seksualundervisningsfilm for ungdom

Link: http://www.ur.se/Produkter/161302-Sex-pa-kartan

Spillefilmer som kan være aktuelle:

Hipp hipp hora, Bare Bea, Få meg på for faen, Mannen som elsket Yngve, Fucking Åmål, Supervoksen (dansk), Tommys inferno, Respekt, Juno (amerikansk), Fjorten suger, Yatzy

Annet 

 

Ses offline? - Et metodehefte om ungdom, sex og Internett.

Metodehefte inneholder praktiske oppgaver og øvelser som handler om eksponering, utprøving og grensesetting i ungdomstiden, enten det foregår på nettet eller ellers i en ungdoms omgangskrets. Gjennom ungdoms aktive deltakelse skal det legges til rette for at ungdom skal reflektere over egne verdier og meninger, slik at de tar et større ansvar for seg selv, sine kontakter og omverdenen. Publikasjonen er opprinnelig utarbeidet av Ungdomsstyrelsen i Sverige og heter Ses offline? Ett metodmaterial om unga, sex og internet, og den er bearbeidet og tilrettelagt for norske forhold av Redd Barna. Den inngår som en del av Redd Barnas arbeid for å forebygge krenkelser og overgrep mot og mellom ungdom.

For mer informasjon om heftet, kontakt Redd Barna på telefon 22990900 eller på kundesenteret@reddbarna.no

Ungdom som selger eller bytter sex  - en veileder

Denne veilederen består av en kunnskapsoversikt som skisserer det man vet om ungdoms involvering i salg/bytte av seksuelle handlinger, og drøfting av hvilke utfordringer helse- og sosialarbeidere kan stilles ovenfor i møte med ungdom.

I perioden 1995 til 2004 er det gjort fire større spørreundersøkelser blant ungdom som veiledren bygger på: To norske, en svensk og en dansk.

Forskningsstiftelsen NOVA har vært faglig ansvarlig og er utgiver av veilederen.