Info

 
 

Fem raske til læreren

Gjør deg kjent med nettstedet www.sexfordeg.no:

Her finner du fem forslag som du kan arbeide med hvis du selv ønsker å danne deg et raskt inntrykk av siden og dens muligheter.

  1. Gå inn på Debatten: Orienter deg og finn de tre typene av spørsmål eller kommentarer som du mener det er flest av. Tror du disse avspeiler unges tanker og problemer generelt? Hvorfor (ikke)? Vurder om – og i så fall hvordan – du kan bruke spørsmålene i undervisningen.
  2. Gå inn på Sexikon: Velg ut to-tre ord som du gjerne vil vite betydningen av. Gå inn på hvert enkelt ord og undersøk hvordan oppslagene i Sexikon er bygd opp. Gå videre inn på Oppgaver og vurder hvilke oppgaver som kan være relevante å bruke i undervisningen i din klasse.
  3. Gå inn på Quiz og velg en quiz som du selv besvarer. Vurder hvilke av quizzens temaer du kunne tenke deg å bruke i undervisningen.
  4. Gå inn på Utfordringen: Tast inn ett av passordene som du har hentet. Velg en karakter, og spill igjennom to utfordringer. Vurder hvilke diskusjoner dere kunne ha i din klasse ut fra disse to utfordringene. Gå videre til presentasjonsdelen og skaff deg et overblikk over hva som forventes av elevene og av deg i forbindelse med denne delen av Utfordringen.
  5. Gå inn på Prosjekt: Undersøk hvordan de enkelte prosjektoppleggene er strukturert. Tenk etter hvordan arbeidet med prosjektsiden kan tilrettelegges i din klasse, og hvilke timeplanfestede fag et prosjektforløp kan inngå i.