Info

 
 

Mål med sexfordeg.no

Sex og Politikks mål med nettstedet Sexfordeg.no er det samme som for det øvrige undervisningsmateriellet. Uke 6 skal bidra til lett tilgang til kunnskap om seksualitet for unge og til handlingskompetanse i seksuelle situasjoner og relasjoner. Uke 6 skal egne seg til undervisning i tilknytning til læreplanverkets generelle del og til relevante kompetansemål i naturfag, samfunnsfag, RLE og norsk.
Det anbefales at man som underviser orienterer seg i materialene og Veiledning til Uke 6 - for undervisere.