Info

 
 

Film i Uke 6

Enkelte øvelser i materiellet inkluderer arbeid med video/film. Du kan lese mer om disse og hvilke trinn de egner seg for på uke6.no.
Du kan finne de fleste av disse filmene under Film på sexfordeg.no.

Andre tips om aktuelle kortfilmer og spillefilmer finnes her.