Info

 
 

Intro til Uke 6

Sexfordeg.no er en del av tilbudet i forbindelse med undervisningskampanjen Uke 6. En av kampanjens hensikter er å tilby lærere og undervisere i grunnskolen gode verktøy til bruk i undervisning om seksualitet.

Uke 6 består av:

  • En egen nettside www.sexfordeg.no
  • Årlig kampanjeuke i uke 6
  • Gratis undervisningsmeteriellfor 4.-7. og 8.-10. trinn:
    - Grunnmateriell med utvalgte emner og øvelser.
    - Et årlig nytt temamateriell.

    I 2011 var temaet "Din kropp-ditt liv-ditt valg", i 2012 "Å   være seg selv", i 2013 "Mine og dine grenser", i 2014 "Kjønn - betyr det noe?" og i 2015 "Familie".


Lenker til materiellet sendes på e-post til påmeldte undervisere og helsesøstre. Materiellet, som elevnettsiden Sexfordeg.no, kan brukes hele året. 

Meld deg på og les mere om Uke 6 på: www.uke6.no